Loading Icon Black
Indy

Informacja

PARALOTNIA DLA WSZYSTKICH POCZĄTKUJĄCYCH PILOTÓW PPG

Indy jest ewolucyjnym kontynuatorem konstrukcji Mojo2, który to jest popularnym skrzydłem w klasie paralotni DHV 1/EN A/B. Konstrukacja udowodniła, że to solidna, stabilna i łatwa w pilotażu dla początkujących pilotów PPG paralotnia. Jej niezwykle łatwe napełnianie, łatwa kontrola na ziemi i w powietrzu i najwyższy wskaźnik bezpieczeństwa pasywnego w czasie lotu sprawiają, że Indy do doskonały wybór dla pilotów rozpoczynających swoją przygodę z napędem PPG.

Indy ma długie drogi sterowania i natychmiastowo reaguje na ruchy sterówek, a jednocześnie wybacza wiele błędów uczniów i początkujących pilotów z małym nalotem. Progresywna charakterystyka sterowania paralotnią sprawia, że świetnie wykonuje się na niej zakręty, zarówno z balansem masy jak i bez, a to doskonała cecha dla skrzydła PPG. Duża stateczność podłużna i poprzeczna daje pilotom ogólnie wrażenie komfortu i bezpieczeństwa podczas wykonywania lotów. Jednakże Indy zapewnia także wystarczające sprzężenie zwrotne z pilotem (feedback) subtelnie informując o stanie lotu, co jest bardzo istotne dla czynienia przez pilotów postępów w pilotażu. Mały współczynnik opadania i dobra prędkość postępowa zapewniają ekonomię lotu PPG (małe zużycie paliwa, małe zapotrzebowanie na moc), oraz wysokie osiągi podczas lotów swobodnych. Indy znakomicie startuje na PPG, w górach i świetnie zachowuje się podczas holi na wyciągarce, tym samym jest znakomity, uniwersalnym skrzydłem o najwyższym bezpieczeństwie biernym.

OZONE Roadster i Indy są pierwszymi skrzydłami PPG, które przeszły wszystkie testy konieczne do uzyskania certyfikatu DMSV. mamy przyjemność zakomunikować, że Indy M otrzymał certyfikat DMSV A (DMSV-MS-5008-08). Indy ma również certyfikaty EN A i DHV 1, dzięki czemu jest jednym z najbardziej sprawdzonych skrzydeł paralotniowych na świecie jakie są dostępne.

TAŚMY OZONE PPG

Indy jest wyposażony w taśmy OZONE PPG. Taśmy te posiadają trymery do regulacji prędkości przelotowej podczas lotów z napędem. Trymery muszą być zablokowane w normalnej pozycji (ściągnięte) podczas wykonywania lotów swobodnych. Taśmy OZONE PPG posiadają dwa punkty podwieszenia: niższy jest stosowany podczas wykonywania lotów swobodnych i tutaj wpinamy wtedy karabinki od uprzęży, a wyższy punkt jest stosowany kiedy łączymy paralotnię z napędem PPG, w którym zastosowano górny typ podwieszenia.
Uwaga: trymerów używa się tylko podczas lotów PPG. Aby skrzydło zachowało charakterystyki określone certyfikatami DHV i EN używa się dolnych punktów podwieszenia, a trymery należy zablokować wpinając metalowe kółka w karabinki wraz z taśmami. Wykonywanie lotów z niezablokowanymi trymerami unieważnia certyfikacje i nie jest polecane.
Warning: Trimmers are for paramotor use only. For valid DHV and EN certification you must attach the harness to the riser’s lower hang point and lock the trim tabs to the carabiner (in slow position) using the metal ring. Un-powered flight using the trimmers voids the glider’s certification and is not recommended.

Opcje kolorystyczne

Indy Colour Options

Zawartość zestawu

Twoje skrzydło OZONE jest dostarczane w następującym zestawie::

You may choose to add something to your order, such as: Easy Bag (stuff bag), Light Easy bag (video), Saucisse Bag (video) (concertina packing bag), Glider Backpack, or OZONE Clothing and Accessories.

Specyfikacje

ML
Cells3939
Powierzchnia w rzucie (m2)23.6325.55
Powierzchnia w rozłożeniu (m)27.4029.70
Rozpiętość w rzucie (m)9.339.69
Rozpiętość w rozłożeniu (m)11.7312.18
Wydłużenie w rzucie3.683.68
Wydłużenie w rozłożeniu5.025.02
Cięciwa główna2.953.07
Masa skrzydła (kg)5.5
Weight Ranget80-10095-110n
Recommended Weight Ranget80-12095-135
DHV / EN / DMSVt1 / A / At1 / Bn
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.

Materiały

  • Indy skonstruowany jest z materiału Porcher Marine Skytex Evolution i standardowo wyposażony jest w taśmy nośne OZONE PPG wyposażone w podwójne punkty podwieszenia, system trymerów z blokadą do lotów swobodnych, oraz speed-system.

Do pobrania

Uwagi projektowe

THE CONCEPT

The perfect beginner PPG wing, designed to make the life of a beginner PPG pilot easy, safe and fun. An evolution of the Mojo2, with similar technical features.

NEW FEATURES

New Profile: High stability and excellent behaviour at high angles of attack, meaning more forgiving behaviour in deep brakes / slow flight. This means easier inflation, because the wing wants to stay above you without falling back. This is crucial in conditions such as early morning launches from flat terrain, when your wing is wet with dew, but is also noticeable in the long and yet responsive brake range. The Indy is very spin resistant.

The line length is relatively short for better contact with the wing. This gives the glider a lighter feeling during the inflation and helps – along with the new airfoil – to make the ground handling much easier.

In the air, shorter lines mean a reduction in the roll, and being closer to the wing you feel more ‘as one’ with it.

The planform has been designed with safety in mind, and for a compact feel.

39 cells and no diagonal ribs mean a light sail and a better load distribution to make the Indy virtually indestructible. The weight of the sail is a major factor in the launch behaviour, so we chose more attachment points and more lines with less internal construction to save weight. Another result is more balanced loading inside the wing which translates to better longevity.

The 39 cell configuration creates a clean sail for the wing’s category. The intakes, being quite narrow for the category, help to give rigidity to the leading edge and better inflation characteristics.

The last cells near the wing tip were designed independent of the other cells, specifically to improve the airflow over and around the wing tips. The improved sink rate is noticeable on take-off as the wing accepts the pilot’s weight quicker, meaning less run and more fun.

Aspect Ratio: 5.0. We found this is the best compromise for solid performance with no sacrifice in safety.

Like our standard paragliders for beginner pilots, we’ve chosen a slightly higher surface area to make take off and landing speeds lower, making these critical moments safer and more simple.